Home Products Branch/Dealer Price List News My Cart Payment Contact
INSTRUMENT CATEGORY
1. ACS ACUPRESSURE (121)
2. ACS SUJOK ACUPRESSURE (74)
3. ACS MAGNETIC (64)
4. ACS ORTHOPAEDICS / SURGICAL BELT (11)
5. ACS PYRAMID, VAASTU, FENG SHUI (110)
6. ACS ELECTRO STIMULATOR MASSAGER (46)
7. ACS General Instrument / Mix Therapy (31)
8. ACS ACUPUNCTURE (37)
9. ACS VACUUM CUPPING (57)
10. ACS CHART PUBLISH (55)
11. ACS BOOKS PUBLISH (52)
12. YOGA & NATUROPATHY (22)
13. OTHER ACUPRESSURE (21)
14. OTHER MAGNETIC (12)
15. OTHER ELECTRO MASSAGER / STIMULATOR (74)
16. OTHER PYRAMID, VAASTU, FENG SHUI, CRYSTAL (14)
17. OTHER GENERAL ITEMS, MIX THERAPY (18)
18. MOXA - MOXIBUSTION (12)
19. ACUPRESSURE DVD (3)
20. OTHER COMPANY BOOKS (73)
21. PHYSIOTHERAPY (2)
22.HUMAN ANATOMY MODEL (11)
23. ACS ULTRASONIC MACHINES / PHYSIO PRODUCTS (5)
Latest ProductsComments
 • Wanted Dealer / Distributor for unrepesented area *District
  - ACS

 • My physical therapist recommended acupressure tools so i bought them. i absolutely love them. i use them every day and sometimes twice a day.
  - Arjun Sing

 • So far I really like using this product to relieve neck tension and headaches after a long work day hunched over a computer.
  - DeepaCategory : 11. ACS BOOKS PUBLISH
Code : 428
Price : $3 or 175
Size(L*W*H) : 21x14x2 cm
Weight : 300 gm
Size/Colour :
Quantity :
 
ACS Jeevan Charya - Dr. C.P. Saxena Book -Hindi
ACS Jeevan Charya - Dr. C.P. Saxena Book -Hindi
Description :

आरोग्य

Jump to navigationJump to search

शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दृष्टिने व्यवस्थित आणि  असण्याची अवस्था म्हणजेच आरोग्य होय. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दृष्टीने "आरोग्य म्हणजे केवळ रोगांचा अभाव नसून ती एक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आणि अध्यात्मिक समतोलाची अवस्था आहे", अशी आरोग्याची व्याख्या आहे[ ].

 


आयुर्वेदात आरोग्याचे लक्षण असे केले आहे - समदोष; समाग्निश्च समधातुमलक्रिय; प्रसन्नात्मेन्द्रियमना; स्वस्थ इत्यभिधीयते -साचा:चरकसंहिता सूत्रस्थान अध्यात १.४१ आयुर्वेदात आरोग्याचे लक्षण असे केले आहे - समदोष; समाग्निश्च समधातुमलक्रिय; प्रसन्नात्मेन्द्रियमना; स्वस्थ इत्यभिधीयते -साचा:चरकसंहिता सूत्रस्थान अध्यात १.४१पोषण, इतरांशी व्यक्तिगत संबंध या गोष्टी आरोग्यावर परिणाम करतात.


जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार मानसिक आरोग्य म्हणजे ,"अशी सुस्थिती ज्यात व्यक्तीला स्वतःच्या क्षमतांचे आकलन होते , तसेच ती व्यक्ती उपयोगी व लाभदायी काम करू शकते आणि तिचा समाजाच्या घडणीत मोलाचा वाट असतो." नियमित व्यायामामुळे आरोग्य उत्तम राहते.

देशातील सार्वजनिक आरोग्य[

] भारतात सर्वव्यापी आरोग्य सेवा राज्ये व संघ राज्यक्षेत्र यांकडून पुरवली जाते. भारतिय संविधानात "लोकांचे पोषण व राहाणीमान हे वाढवणे तसेच लोकांचे आरोग्य सुधारणे ही राज्यांची मूळ जबाबदारी आहे" असे म्हटले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण संसदेने १९८३ मध्ये स्विकारले व २००२ मध्ये त्यात सुधारणा केली.[

भारतात सरकारी आरोग्य क्षेत्राला समांतर आणि त्यापेक्षा अधिक लोकप्रिय असे खाजगी आरोग्य क्षेत्र आहे. शहरी तसेच ग्रामीण कुटुंबे खाजगी आरोग्य क्षेत्राचा उपयोग जास्त वेळा करतात असे पहणीत आढळून आले आहे.

भारतात आयुष्य मर्यादा सरासरीने ६४/६७ वर्षे (पु/स्त्रि) व बाल म्रुत्युचे प्रमाण १००० बाल जन्मामागे ४६ आहे.

सार्वजनिक आरोग्यसेवा हा ग्रामीण भागासाठी वरदान आहे . ग्रामीण आरोग्यामधे आशा करयकरतींचे योगदान खूप मोठे आहे. आशा कार्यकर्ती हीच ग्रामीण आरोग्याची सर्वेसर्वा आहे.

कुटुंब कल्याण मंत्रालय

आरोग्य व कुटुंबनियोजनासंदर्भात देशातील ही सर्वोच्च कार्यकारी यंत्रणा आहे. या मंत्रालयाचा प्रमुख हा कॅबिनेट स्तरावरील मंत्री असतो,त्याला साहाय्य करण्यासाठी राज्यमंत्री व उपमंत्रीदेखील असतात. या मंत्रालयाच्या अंतर्गत खालील विभाग येतात - आरोग्य व कुटुंबकल्याण विभाग, आरोग्य संशोधन विभाग, आयुष विभाग(Ayush), नियंत्रण विभाग. या सर्व विभागांचा प्रमुख म्हणून सचिव नेमले जातात. या सर्व विभागांत सुसूत्रता निर्माण होण्यासाठी, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयास तांत्रिक साहाय्य करण्यासाठी, आरोग्य सेवा संचालनालय स्थापन करण्यात आले आहे. आरोग्य संचालनालयाचा प्रमुख हा महासंचालक असतो. राज्यस्तरावर आरोग्याची जबाबदारी, राज्य आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाची असते. याचा प्रमुख हा कॅबिनेट दर्जाचा मंत्री असतो

 • महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद (Maharashtra Medical Council- MMC)
  - या संस्थेची स्थापना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम १९६५ या राज्याच्या अधिनियमाद्वारे झाली. या परिषदेचे काम लोकशाही तत्त्वाने चालते. आधुनिक वैद्यकशास्त्रातील पदवीधरांची नावनोंदणी करणे हे तिचे प्रमुख कार्य आहे.
 •  - या विद्यापीठाचे मुख्यालय  असून याची स्थापना ३ जून १९५८ रोजी झाली. डॉ. अरुण जामकर हे या विद्यापीठाचे विद्यमान आहेत.
 • महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्था
   :- महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्थेची रचना ही त्रिस्तरीय आहे. प्राथमिक स्तरावर प्राथमिक आरोग्य केद व उपकेंदे येतात.
 1. उपकेंद्र (Sub Centre) :- सर्वसाधारणपणे जेथे लोकसंख्या तीन हजार ते पाच हजार आहे येथे हे उपकेंद्र असते. या उपकेंद्रावर एका महिला आरोग्य कार्यकर्तीची नेमणूक करण्यात येते. यांना साहाय्यक परिचारिका दायी (ANM) असे संबोधण्यात येते. त्याचबरोबर एक पुरुष व एक महिला आरोग्य साहाय्यक नेमली जाते. प्रत्येकी सहा उपकेंद्रांसाठी एक पुरुष आरोग्य पर्यवेक्षक नेमला जातो.
 2.  (PHC) :- साधारणत: सहा उपकेंद्रांसाठी एक रेफरल युनिट म्हणून प्राथमिक आरोग्य केंद्र काम करते. जर लोकसंख्येचा विचार केला तर सर्वसाधारण प्रदेशात ३० हजार लोकसंख्येमागे व दुर्गम-डोंगराळ प्रदेशात २० हजार लोकसंख्येमागे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र असते. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एक आरोग्य अधिकारी व त्याच्या साहाय्यासाठी १४ निमवैद्यकीय व इतर कर्मचारी असतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे २४ तास सेवा देते. स्थानिक उद्भवणाऱ्या आजरांवर नियंत्रण मिळवणे, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे, महत्त्वपूर्ण आकडेवारी गोळा करणे तसेच रेफरल व प्रयोग शाळेच्या सेवा पुरवणे इ. कार्य प्राथमिक आरोग्य केंद्र पार पाडते.
 3. द्वितीय स्तर :- या स्तरावर जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व तालुक्याच्या ठिकाणी असलेले सामुदायिक आरोग्य केंद्र यांचा समावेश होतो. जिल्हा रुग्णालय हे प्राथमिक व द्वितीय स्तर यांमध्ये दुवा म्हणून कार्य करतात. जिल्हा रुग्णालयाचा प्रमुख म्हणून प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी (CMO) काम करतो. महाराष्ट्रात जिल्हा रुग्णालयांबरोबरच उपजिल्हा रुग्णालय स्थापन करण्यात आले[५
 • ध्येय : सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात खर्च केली जाणारी रक्कम दरडोई उत्पन्नाच्या दोन ते तीन टक्क्य़ांपर्यंत नेणे हा याचा महत्त्वाचा उद्देश होता. हा कार्यक्रम देशभरातील ग्रामीण लोकसंख्येपर्यंत आरोग्य सेवा परिणामकारक पुरविण्यासाठी विशेषत: त्या राज्यांसाठी जेथे आरोग्याच्या सेवांचा अभाव आढळतो.

घटक या अभियानाचे प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे आहेत - कुटुंबकल्याण कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम, प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम, शालेय आरोग्य कार्यक्रम, सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठरोग कार्यक्रम तसेच . रोगांच्या उपचार व नियंत्रणासाठी देशात कार्यक्रम राबवणे.

 • आशा स्वयंसेविका योजना .

आशा ही ग्रामीण आरोग्याची आशा ठरली आहे . राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत (ASHA) स्वयंसेविका योजना राबविण्यात येते.

 • पात्रता:- आदिवासी क्षेत्रात ज्या स्वयंसेविकेची निवड होणार आहे ती आठवी उत्तीर्ण स्थानिक विवाहित महिला असावी. तिचे वय साधारणत: २० ते ४५ या दरम्यान असावे. आदिवासी भागात एक हजार लोकसंख्येमागे एक आशा स्वयंसेविकेची निवड केली जाते. मात्र बिगरआदिवासी भागात आशा म्हणून काम करणारी स्वयंसेविका दहावी उत्तीर्ण विवाहित महिला असावी. तिचे वय २५ ते ४५ यादरम्यान असावे. शहरी भागात १५०० लोकसंख्येच्या मागे एक अशी स्वयंसेविकेची निवड केली जाते.
 • शालेय आरोग्य हा ग्रामीण आरोग्य अभियानाचा मोठा भाग आहे.

 


Featured Categories

1. ACS ACUPRESSURE 2. ACS SUJOK ACUPRESSURE
3. ACS MAGNETIC 4. ACS ORTHOPAEDICS / SURGICAL BELT
5. ACS PYRAMID, VAASTU, FENG SHUI 6. ACS ELECTRO STIMULATOR MASSAGER
7. ACS General Instrument / Mix Therapy 8. ACS ACUPUNCTURE
9. ACS VACUUM CUPPING 10. ACS CHART PUBLISH
11. ACS BOOKS PUBLISH 12. YOGA & NATUROPATHY
13. OTHER ACUPRESSURE 14. OTHER MAGNETIC
15. OTHER ELECTRO MASSAGER / STIMULATOR 16. OTHER PYRAMID, VAASTU, FENG SHUI, CRYSTAL
17. OTHER GENERAL ITEMS, MIX THERAPY 18. MOXA - MOXIBUSTION
19. ACUPRESSURE DVD 20. OTHER COMPANY BOOKS
21. PHYSIOTHERAPY 22.HUMAN ANATOMY MODEL
23. ACS ULTRASONIC MACHINES / PHYSIO PRODUCTS
ACS Acupressure Mini Roll 2 in 1 - With Finger Massager ACS Acupressure Kit (Set of 10) - 10 In 1 ACS Acupressure Wonder Roll Single- Pyramidal ACS Acupressure Magnetic Mat With Spring -Twist K-Star ACS Acupressure Twister - Slim & Soft With Magnet ACS Acupressure Jimmy Energy - Magnetic ACS Acupressure Roll Handle - Medium ACS Acupressure Face Roller - Magnetic ACS Acupressure Twister - Gym Stand DISC ACS Acupressure Magnetic Foot Massager - Magic ACS Acupressure Magnetic Foot Massager - Pointed / Soft ACS Acupressure Car Seat ACS Acupressure Twister - Body Weight Reducer Disc ACS Acupressure Wonder Roll - Pyramidal ACS Acupressure Mat IV - 2000 Best ACS Acupressure Foot Roller-VII Cut Plastic ACS Acupressure Mat-VII - 26 Magnet ACS Acupressure Mat III - General ACS Pyramid Set Without Copper- Economy Size 9'' ACS Pyramid Set White Max- Economy Size 9'' ACS Pyramid Plate With Copper- Economy Size 9'' ACS Pyramid Top- Economy Size 9'' ACS Seven Chakra Pyramid - Set of 7 Colour ACS Energy Manglam - Surya ACS Tri Energy Yantra - 8 ACS Shubham Om-Size 9''x9'' ACS Pyramid Top Best - Size 9'' ACS Wish Pyramid - Reiki Pyramid ACS Pyramid Set - White Max Best - 9'' ACS Kansya Thali Foot Massager ACS Acupressure Stimulator TENS -10 Channel (KOL) ACS Health Protection - Foot Massager ACS Walker Soft Pad - Chi Excersier ACS Oxygen & Blood Circulation Machine - Super ACS Oxygen & Blood Circulation Machine - Deluxe ACS Multi Massager - B 13 attachment ACS Sujok Mini Roller 2 in1 ACS Sujok Jimmy Magnetic - Powerfull ACS Ear Acupuncture -Auricology -Dr.Dinesh & Amit Gupta Book -Hindi ACS Sujok Therapy Basic-I Dr.Dinesh Choudhary Book -English ACS Acupuncture Meridian Acu Point-Dr.Dinesh& G.Mani Book- English ACS Cupping (Hijama/Vacuum )Therapy -Dr.Dinesh Choudhary Book -English ACS Atlas of Acupuncture Hand Book ACS Acupressure Meridianology Level II Book- Hindi ACS Acupressure Foot Reflexology Book -English Acupressure massage bed- metal (Triple Fold) Acupressure Massage Bed- Metal (double Fold) ACS Acupressure Car Sheet ACS Vacuum Fire Cupping Set of 12 - Fire Glass ACS Vacuum Cupping Set of 12 - Best Acupressure Reflexology DVD - Set Of 2 ACS Acu Magnetic Bed Sheet - Japan Life ACS Magnetic Copper Jug - 1.5 Ltr. ACS High Power Magnet - U Shape  ACS Magnetic Lota Stand ACS Magnetic Water Glass - Two Pole ACS High Power Magnet - Pyramidal
Home | Products | Contact Us | Price List | Gallery | News | Terms | Policy | Payment Option
Acupressure Health Care System. © All Right Reserved 2003-2024